Retail Audit

Activitatea de Retail Audit si mystery shopping este un instrument modern pus la dispoziție companiilor din domeniul FMCG, al industriei farmaceutice și al producției și distribuției de produse de consum prin canalele de retail moderne, cu ajutorul căruia managerii din cadrul acestor companii pot primi informații în timp real cu privire la anumite caracteristici ale pieței.

Externalizare servicii de retail audit si mystery shopping

În esență, prin retail audit si mystery shopping sunt oferite informații personalizate culese dintr-un set/eșantion de puncte de vânzare selectate din piață, în funcție de interesele și nevoile fiecărei organizații. Astfel de informații pot fi:

  • Stocurile de produse la vânzare dintr-un anumit brand/SKU/variant
  • Prețurile produselor proprii sau ale concurenței
  • Numărul de fețe existent pe raft
  • Promoțiile existente în locația respectivă, pentru produse proprii sau concurente
  • Traficul existent în locația respectivă
  • Alte informații relevante culese în teren
Retail audit si mystery shopping

Externalizare servicii de retail audit

Cine are nevoie de servicii de retail audit?
Cum se desfășoară această activitate?

Se începe prin definirea obiectivelor fiecărei misiuni de retail audit si mystery shopping. Acestea pot fi evaluarea unor criterii cantitative și calitative cu privire la poziția pe piață a unui brand. Aceste cerințe sunt transpuse în instrucțiuni de lucru pentru echipa care culege datele în teren. Pasul următor este implementarea în platforma informatică Talender utilizată de IDTotal a chestionarelor specifice în care se culeg informațiile din teren. Această platformă permite culegerea în timp real a informațiilor din piață, precum și comunicarea eficientă cu echipele de agenți în vederea respectării unui program de lucru consecvent. Echipa de agenți este coordonată de un Project Manager IDTotal, care comunică permanent cu echipa clientului, în vederea unei bune coordonări a misiunii de audit și a atingerii obiectivelor propuse. Clientul va avea acces printr-un cont personalizat în platforma informatică, în vederea obținerii unui feedback imediat. Serviciile de retail audit mystery shopping pot fi prestate la cerere fie fără repetiție/project-based, fie pe baza unei frecvențe agreate (lunar/trimestrial/etc), conform nevoilor de business ale fiecărui client. Kontur

În cât timp pot primi datele culese din teren?
Cât costă aceste servicii de retail audit?
Distribuie pe:

IDTotal © 2020 – Toate drepturile rezervate – Servicii Optimizare SEO by Plum Media

Distribuie pe: