Inventariere Active

Toate organizațiile patrimoniale gestionează diferite tipuri de active, care le permit să își desfășoare activitatea mai eficient și să fie mai competitive. O reflectare corectă în contabilitate a activelor este esențială pentru orice organizație, având implicații atât contabile, fiscale, cât și legate de cerințele legate de informare.

Servicii inventariere active, mijoace fixe si patrimoniu

Externalizarea inventarierii activelor fixe și obiectelor de inventar este un serviciu care se adresează tuturor organizațiilor patrimoniale cu multe active și puncte de lucru și care le permite acestora să obțină într-un timp foarte scurt o situație corectă a patrimoniului atât din punct de vedere contabil cât și logistic.

servicii inventariere active, inventariere mijloace fixe si patromoniu

Când aveți nevoie de externalizarea serviciilor de inventariere active?
Cum se derulează aceste servicii?
Cum se identifică activele de către echipele furnizorului?
Cum vă asigurați că inventariați toate activele?
Este necesară întreruperea activității în timpul inventarului?
Cât costă serviciile de inventariere?
Distribuie pe:

IDTotal © 2020 – Toate drepturile rezervate – Servicii Optimizare SEO by Plum Media

Distribuie pe: