Termenul de ‘’logistică’’ și-a cunoscut începuturile într-o formă mult mai puțin complexă decât este în zilele noastre. Dar, mai întâi, să încercam să definim acest termen într-o manieră simplă, pe înțelesul tuturor. Logistica se referă la transportul unui produs din punctul A în punctul B într-un anumit timp și la un anumit cost.

Logistica în antichitate

Cele mai bune exemple de logistică în antichitate se află la greci și la romani. Războaiele pe care aceștia le purtau erau alimentate prin procesul de logistică. Toate armele și resursele necesare pentru o campanie reușită erau asigurate prin transporturi strategice puse la punct de tehnicienii fiecărei națiuni în parte.

Logistica în Evul Mediu

În perioada Evului Mediu, logistica a mai urcat o treaptă importantă pentru evoluție. Forturile și castelele erau folosite drept depozite de aprovizionare, iar atunci când era nevoie de resurse, se aflau mult mai la îndemână pentru cei ce locuiau în zonele respective. Cu ocazia Revoluției Industriale, logistica a avansat considerabil odată cu implementarea transportului naval și al celui feroviar.

Primul și Al Doilea Război Mondial

Primul Război Mondial a reprezentat un factor determinant în dezvoltarea transportului prin intermediul mașinilor cu motor. În cel de-al doilea, transportul și comunicarea au suferit schimbări cruciale. Flotele Statelor Unite au căpătat un volum considerabil și au pus bazele unui comerț mai rapid și mai eficient atât pe teritoriul american, cât și în afara acestuia.

După ce s-a încheiat Al Doilea Război Mondial, tehnologiile descoperite au servit pentru dezvoltarea afacerilor. Distribuția și depozitarea de produse, planificarea producției și a transportului sunt aspecte care reprezintă o înaltă importanță de atunci și până în zilele noastre.

ID Total îți pune la dispoziție servicii de externalizare logistică pentru atunci când vrei ca o echipă profesionistă să se ocupe de tot ce ține de transportul produselor dintr-un punct în celălalt. Optimizarea logistică poate fi realizată fără întreruperea activității și fără a modifică fluxul actual de aprovizionare al companiei.

Având în vedere experiența acumulată în domeniul logisticii, echipa IDTotal a dezvoltat o platformă software care le permite clienților optimizarea stocurilor de marfă din punctele de vânzare. Ceea ce face platforma ID.EAL Stock este să determine pe baza unui set de informații de intrare nivelurile optime de stoc pentru fiecare magazin în parte, calculând, pe baza unor algoritmi avansați, o situație de echilibru între maximizarea profitabilității și a disponibilității produselor în fiecare magazin.

Te așteptăm să ne ceri o ofertă pe pagina de: servicii de optimizare aprovizionare