Inventarierea anuala obligatorie reprezinta activitatea facuta la finalul anului de catre firme prin care se stabileste situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Aceasta inventariere se face pe baza unor legi si reglementari:

 • Legea contabilitatii nr.82/1991 actualizata;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile, in conformitate cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 cu privier la organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Ce trebuie sa stii despre inventarierea anuala obligatorie?

Inventarierea anuala obligatorie trebuie sa fie facuta inainte ca situatia finaciara anuala sa fie intocmita. Aceste operatiuni vor fi facute de o comisie desemnata de adminstratorul companiei. Pentru ca totul sa se desfasoare cat mai eficient si organizat, este bine sa se incheie un contract cu o firma specializata care ofera servicii de inventariere.

Comisia compusa din persoane specializate va avea urmatoarele responsabilitati:

 • Preluarea unui raport cu gestiunea tuturor bunurilor, insotit de o declaratia scrisa. In acest raport trebuie sa reiasa: bunuri, locuri de depozitare, plusri/lipsuri in gestiune, bunuri nereceptionate, alte bunuri de la terti, etc.
 • Identificarea tuturor spatiilor in care exista bunuri care trebuie sa fie inventariate.
 • Inchiderea spatiilor de depozitare atunci cand sunt intrerupte operatiunile de inventariere.
 • Completarea, bararea si semnarea fielor de magazie, cu mentiunea datei la care s-au efectuat operatiunile.
 • Vizarea documentelor cu privire la intrari/iesiri de bunuri, existente in gestiune, dar neinregistrate inca.
 • Inscrierea in fisele de magazie si predarea raportului intocmit catre contabilitate;
 • Verificarea numerarului din casa si stabilirea incasarilor.
 • Verificarea functionalitatii instrumentelor de masura si cantarire.

Bunurile care urmeaza sa fie supuse inventarierii pot fi:

 1. Imobilizari corporale:
 • Terenuri, cladiri, constructii speciale;
 • Mijloace fixe;
 • Masini, utilaje si instalatii de lucru, de masurare, control si reglare;
 • Mijloace de transport;
 • Unelte, dispositive, instrumente, mobilier si aparatura birotica;
 • Animale si plantatii;
 • Active corporale mobile neprecizate mai sus si imobilizari corporale in curs.
 1. Imobilizari necorporale:
 • Brevete, concesiuni si alte drepturi si valori similar;
 • Imobilizari necorporale in curs.
 1. Imobilizari financiare:
 • Creante imobilizate;
 • Titluri de participare;
 • Titluri imobilizate ale activitatilor de portofoliu.
 1. Stocuri:
 • Materii prime si materiale consumabile;
 • Produse finite;
 • Obiecte de inventar;
 • Stocuri aflate la terti;
 • Productie in curs de desfasurare.

Pe langa aceste bunuri, se mai iau in calcul si:

 • Diponibilitati banesti aflate in caserie;
 • Disponibilitati banesti aflate in conturi la banci;
 • Formulare cu regim special;
 • Creante asupra tertilor;
 • Alte valori: bonuri de masa, bonuri combustibil, etc.

Reguli de baza pentru evaluarea bunurilor:

 • Bunurile materiale trebuie sa fie evaluate la valoarea actuala.
 • Imobilizarile trebuie sa fie evaluate la valoarea ramasa neamortizata.
 • Creantele si datoriile trebuie sa fie evaluate la valoarea lor de incasat sau de plata.

Rezultatele operatiunilor pentru inventarierea anuala obligatorie

Pentru obtinerea rezultatelor, trebuie sa fie comparate datele inscrise in fisele de magazie si in contabilitate, cu datele constate in fisele de inventariere.

In cazul in care sunt constate erori, trebuie confruntate listele de inventariere cu evidenta tehnico-operativa.