SERVICII PENTRU ACTIVE

SERVICII PENTRU ACTIVE

Companiile care lucrează cu mărfuri investesc sume importante în stocurile care le asigură disponibilitatea produselor în magazinele proprii, depozite și puncte de lucru, permițându-le acestora să răspundă mai bine cererii din piață. O reflectare corectă în sistemele ERP proprii a stocurilor de mărfuri este esențială pentru a putea organiza o re-aprovizionare (replenishment) adecvată, la nivel de SKU, dar și pentru a minimiza pierderile cauzate de o gestionare defectuoasă sau de fraude.

SERVICII PENTRU ACTIVE

Serviciile pe care le oferim pentru gestionarea corectă a activelor includ atât activități de verificare/control cum ar fi inventarierea, auditul, reconcilierea cât și activități logistice – cum ar fi serviciile de manipulare de marfă, pregătire magazin, descărcare mărfuri din camion, etc.

Automatizări de procese logistice

Automatizări de procese logistice


Procesele logistice actuale necesită viteză de execuție și corectitudine aproape de 100%. Creșterea importanței e-commerce din fluxurile logistice uzuale face ca importanța automatizării proceselor logistice să crească. IDTotal vă sprijină în implementarea unor sisteme automatizate de mutare (moving), sortare (sorting), transport și preluare (picking) produse din orice domeniu.

VEZI SERVICIU
Servicii de mercantizare (merchandising)

Servicii de mercantizare (merchandising)


IDTotal oferă servicii de mercantizare cu personal propriu la nivel național. Echipele noastre asigură serviciile de picking, replenishment, recepții, inventariere, și alte activități logistice, toate fiind urmărite prin raportări periodice. Echipele sunt coordonate de Area Manageri, care aplică procedura agreată cu clientul pentru optimizarea vânzărilor pentru fiecare brand.

VEZI SERVICIU
Inventariere Active

Inventariere Active


Toate organizațiile patrimoniale gestionează diferite tipuri de active, care le permit să își desfășoare activitatea mai eficient și să fie mai competitive. O reflectare corectă în contabilitate a activelor este esențială pentru orice organizație, având implicații atât contabile, fiscale, cât și legate de cerințele legate de informare.

Externalizarea inventarierii activelor fixe și obiectelor de inventar este un serviciu care se adresează tuturor organizațiilor patrimoniale cu multe active și puncte de lucru și care le permite acestora să obțină într-un timp foarte scurt o situație corectă a patrimoniului atât din punct de vedere contabil cât și logistic.

VEZI SERVICIU
Inventariere Stocuri de Mărfuri

Inventariere Stocuri de Mărfuri


Externalizarea inventarierii de stocuri este un serviciu care se adresează retailerilor și firmelor din domeniul logistică și distribuție și care le permite acestora să obțină importante beneficii prin subcontractarea activităților de inventariere mărfuri și stocuri derulate în locațiile proprii către o companie specializată. Serviciile de inventariere mărfuri și stocuri reprezinta un produs modern, disponibil la cerere, în orice locație din țară.

VEZI SERVICIU